Welcome to image alignment! If you recognize this post

Jak ważne są ochronniki słuchu w czasie pracy

Jak ważne są ochronniki słuchu w czasie pracy?

Każdy wie, jak ważnym zmysłem jest słuch. Służy do rozpoznawania otoczenia, oceny sytuacji panującej wokół i komunikowania się. Trzeba chronić słuch zawsze wtedy, gdy może dojść do jego uszkodzenia. W różnego rodzaju zakładach przemysłowych, fabrykach mogą panować niebezpieczne dla słuchu warunki. Prawnie rolą pracodawcy jest zapewnienie ochronny swoim pracownikom na stanowisku pracy.

Ochronniki słuchu – co to?

Szkodliwość hałasu zależy od natężenia występującego dźwięku  i czasu działania. Każdy człowiek ma inną tolerancję na hałas.  Średnio 80-85 decybeli przez 8 godzin stwarza zagrożenie dla ludzkiego ucha. Pracodawca konsultuje z inspektorem BHP indywidualnie każde stanowisko pracy. Jeżeli nie jest możliwe zredukowanie hałasu, należy użyć środków ochrony indywidualnej, jakimi są ochronniki słuchu z BHP-Gabi:

  • wkładki pojedyncze jednokrotnego i użytku
  • wkładki wielokrotnego użytku, zwykle z silikonu lub innych tworzyw sztucznych
  • wkładki przeciwhałasowe na pałąku
  • nauszniki przeciwhałasowe zbudowane z dwóch czasz tłumiących, występują niezależnie lub mocowane do hełmów ochronnych.
żółte ochronniki słuchu

Główne cechy ochronników słuchu

  1. spełniają normę EN 352:2021, oznakowane znakiem CE, posiadają instrukcję użytkowania w języku polskim
  2. zapewniają odpowiednie wygłuszenie
  3. rodzaj ochronników słuchu musi być dobrany do konkretnej sytuacji na stanowisku pracy
  4. dopasowane do twarzy i małżowiny usznej zapewniają komfort użytkowania, zaznaczenie strony prawej lub lewej produktu
  5. lekkie, łatwe w utrzymaniu czystości.

Ochronniki słuchu można podzielić na aktywne, tłumiące hałas, ale umożliwiające komunikację z otoczeniem lub pasywne, dające całkowitą ciszę. Istotne jest ich ciągłe stosowanie podczas występującego zagrożenia hałasem. Uszkodzenie słuchu to jedna z chorób zawodowych w Polsce, należy temu przeciwdziałać, póki jest czas.

Praca w koronach drzew Previous post Praca w koronach drzew
Czy warto zainwestować w panele fotowoltaiczne Next post Czy warto zainwestować w panele fotowoltaiczne?